Odkud začít

Začít je třeba uvnitř firmy – ptejte se na potenciál vlastních pracovníků – mají-li znalosti, najdou řadu příležitostí sami. Pro dlouhodobé efekty potřebujeme pracovat s daty a systémovými nástroji.

Využít lze dvě cesty nebo jejich kombinaci – systematický přístup spojený se zavedení systému energetického managementu podle normy ISO 50001

nebo

energetickou bilanci a výpočty podložený návrh optimalizace energetického hospodářství. Z technického hlediska lze optimalizaci cílit buď jen na dílčí technologii nebo na celou linku nebo dokonce závod.

AUROS PB poskytuje podporu i ve fázi hledání řešení – rádi Vám

představíme možnosti a společně

vytvoříme optimální podmínky pro dosažení cíle v oblasti úspor energií.

Prvním krokem je najít odvahu a nespoléhat, že úspory přijdou sami.