Energetické poradenství

Provádíme zpracování energetických auditů a studií proveditelnosti, provozní analýzy v oblasti průmyslových podniků a procesů s cílem optimalizovat jejich energetické zásobení. Audity a analýzy vždy vycházejí z představy klienta s tím, že vždy před zpracováním nabídky projdeme technické podmínky Vašeho provozu a vyslechneme Vaše očekávání přínosu opatření. Nenavrhujeme opatření šitá na míru konkrétnímu dodavateli. Poskytujeme podporu pro posuzování variant provozních opatření i investičních záměrů.

Technicko-ekonomické konzultace v oblasti teplárenství, výroby a rozvodů tepla, chladu a elektřiny. Cílem je většinou optimalizace využití energetických toků v provozu – zaměření může být jak na dílčí technologii či provoz, tak na celý závod.

Studie proveditelnosti, provozní analýzy, návrhy a konzultace v oblasti ORC technologií – využití zejména v situaci posuzování záměrů, zvažování využití odpadního nebo zbytkového tepla z libovolného zdroje. ORC (Organický Rankinův Cyklus) je technologické zařízení na principu využívajícím nízkopotenciální zdroj tepla k přeměně na elektrickou energii.

Využít můžete konzultace v oblasti energetické legislativy – znalost povinností je nutností, využití příležitostí je výhodou. Pomůžeme s prověřením aktuálního stavu plnění legislativních povinností, v případě potřeby nabízíme spolupráci s podporou renomované advokátní kanceláře se zkušenostmi v energetice.